// ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ //


Adatkezelő: Böröcz Tamás (e.v.)

Adatkezelő email címe: tomi [kukac] eventomi.net

Honlap: www.eventomi.net


A HONLAPON VÉGZETT ADATKEZELÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE, JOGALAPJA, CÉLJA, A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA


A COOKIE HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS


Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.


A COOKIE-K JOGSZABÁLYI HÁTTERE ÉS JOGALAPJA


Az adatkezelés hátterét az Általános Adatvédelmi Rendeletről szóló 2016/679. rendelete (Rendelet). Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.


A WWW.EVENTOMI.NET OLDALON HASZNÁLT COOKIE-K FŐBB JELLEMZŐI


Működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.


A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.


Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.


A WWW.EVENTOMI.NET SZERZŐJÉVEL VALÓ KAPCSOLATBA LÉPÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATKEZELÉS


Az adatkezelés célja: a www.eventomi.net oldal olvasójának azon igénye, hogy a weboldal szerzőjével kapcsolatba lépjen, és e kapcsolatfelvételre választ kapjon a szerzőtől.


Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.


A kezelt adatok köre: Név, email cím, telefonszám, számlázási cím


Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig. (Törlési igényét a fent megadott email címen jelezheti.)


ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK


Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK


Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

– a tájékoztatáshoz való jog;

– az adatok hozzáféréséhez való jog;

– az adatok hordozhatóságához való jog;

– az adatok helyesbítéséhez való jog;

– az adatok törléséhez való jog (elfeledtetés);

– az adatok zárolásához való jog;

– a tiltakozás joga.


Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.


Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 3 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 3 napon belül eleget tesz.


JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK


Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.


AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA


Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.